Pacinno је платформа за сарадњу, која повезује у један регионални иновациони систем, истраживаче и научне институције, доносиоце одлука и иновативне компаније из осам земаља Јадранског региона (Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грчка, Италија, Црна Гора, Србија, Словенија).

Adriatic Innovation Map