Εκδηλώσεις

Το HILab συμμετέχει στην διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, workshops στον χώρο της Ανθρωπιστικής Πληροφορικής.

Προγραμματιζόμενα Συνέδρια

SMAP 2017

Το HILab θα συμμετάσχει στη διοργάνωση και επίβλεψη του 12th Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP 2017), στη Bratislava της Σλοβακίας στις 9-10 Ιουλίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες στην http://smap2017.org/

MHDW 2017

Το HILab θα συμμετάσχει στη διοργάνωση και επίβλεψη του 6th Workshop on Mining Humanistic Data (MHDW 2017), στην Αθήνα στις 25-27 Αυγούστου 2017. Περισσότερες πληροφορίες στην https://conferences.cwa.gr/mhdw2017/

Περασμένα Συνέδρια

SMAP 2016
Το HILab συμμετείχε στη διοργάνωση και επίβλεψη του 11th Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP 2016), στη Θεσσαλονίκη στις 20-21 Οκτωβρίου 2016. Περισσότερες πληροφορίες στην http://smap2016.org/

MHDW 2016
Το HILab συμμετείχε στη διοργάνωση και επίβλεψη του 5th Workshop on Mining Humanistic Data (MHDW 2016), στη Θεσσαλονίκη στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2016. Περισσότερες πληροφορίες στην https://conferences.cwa.gr/mhdw2016/

SMAP 2015
Το HILab συμμετείχε στη διοργάνωση και επίβλεψη του 10th Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP 2015), στο Τρέντο της Ιταλίας στις 5-7 Νοεμβρίου 2015.

MHDW 2015
Το HILab συμμετείχε στη διοργάνωση και επίβλεψη του 4th Workshop on Mining Humanistic Data (MHDW 2015), στη Ρόδο στις 25-28 Σεπτεμβρίου 2015.

MHDW 2014
Το HILab συμμετείχε στη διοργάνωση και επίβλεψη του 3rd Workshop on Mining Humanistic Data (MHDW 2014), στη Ρόδο στις 19-21 Σεπτεμβρίου 2014.

MHDW 2013
Το HILab συμμετείχε στη διοργάνωση και επίβλεψη του 2nd Workshop on Mining Humanistic Data (MHDW 2013), στη Χαλκιδική στις 14 Σεπτεμβρίου 2013.

AIAI 2012
Το HILab συμμετείχε στη διοργάνωση και επίβλεψη του International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2012, στη Χαλκιδική στις 27-30 Σεπτεμβρίου 2012.

MHDW 2012
Το HILab συμμετείχε στη διοργάνωση και επίβλεψη του 1st Workshop on Mining Humanistic Data (MHDW 2012), στη Χαλκιδική στις 28 Σεπτεμβρίου 2012.