Μαθήματα

Υποστηρίζουμε τα παρακάτω μαθήματα στο Τμήμα Πληροφορικής.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Α Εξάμηνο
  • Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Γ Εξάμηνο
  • Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
  • Διδακτικής της Πληροφορικής
 • Δ Εξάμηνο
  • Κοινωνικά και Συνεργατικά Συστήματα
 • Ε Εξάμηνο
  • Πολυμέσα
  • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
  • Γραφικά με Υπολογιστές
 • ΣΤ Εξάμηνο
  • Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Πολιτισμική Πληροφορική
  • Ανάκτηση Πληροφορίας
  • Μεταγλωττιστές
  • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Ζ Εξάμηνο
  • Γλωσσική Τεχνολογία
  • Τεχνολογίες Ψυχαγωγικού Λογισμικού
  • Λογικός Προγραμματισμός
  • Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης
 • Η Εξάμηνο
  • Εικονική Πραγματικότητα
  • Απανταχού Υπολογίζειν
  • Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου
  • Κοινωνικός και Σημασιολογικός Ιστός
  • Εξόρυξη και Αποθήκες Δεδομένων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Σχεδίαση Διάδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή
 • Επεξεργασία και Απεικόνιση Δεδομένων
 • Εξόρυξη Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
 • Προχωρημένα Θέματα Γλωσσικής Τεχνολογίας
 • Κοινωνικά Συνεργατικά Συστήματα
 • Ψυχαγωγικό Λογισμικό
 • Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Εικονικοί Κόσμοι