Μοντελοποίηση σημασιολογικού χώρου βιντεοπαιχνιδιών

Τα βιντεοπαιχνίδια είναι δυναμικά, πολύπλοκα περιβάλλοντα, και η σημασιολογική μοντελοποίηση τους αποτελεί ερευνητική πρόκληση. Ένας ερευνητικός στόχος του HILab είναι η εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών μοντελοποίησης σε τέτοια περιβάλλοντα και η σύγκριση της απόδοσής τους μέσω του υπολογισμού της ομοιότητας του τρόπου παιχνιδιού διαφόρων παικτών.

Frogger

Το σετ δεδομένων για την μοντελοποίηση του παιχνιδιού Frogger (http://www.frogger.net/), με στόχο την κατηγοριοποίηση των παιχτών ανάλογα με τον τρόπο παιξίματός τους (επιθετικός, αμυντικός κλπ), είναι διαθέσιμο για πειραματισμό. Η χρήση των δεδομένων καλείται να συνοδεύεται από αναφορά στο HILab.

SpaceDebris

Τα σετ δεδομένων (και η «ολιστική» και η προσέγγιση «πλέγματος») μοντελοποίησης του παιχνιδιού δράσης SpaceDebris είναι διαθέσιμα για πειραματισμό. H τεχνική μοντελοποίησης έχει δημοσιευτεί στο συνέδριο Machine Learning and Data Mining in Games. Η χρήση των δεδομένων καλείται να συνοδεύεται από αναφορά στην δημοσίευση.

Costas Boletsis, Dimitra Chasanidou, Panagiotis Pandis, and Katia Lida Kermanidis. 2011. Semantic Representation of Action Games. Proceedings of the ECML/PKDD Workshop of Machine Learning and Data Mining in Games. Athens, Greece, September 9, 2011.

SpaceDebris : LSA Modeling

Το παιχνίδι SpaceDebris μοντελοποιήθηκε και με εφαρμογή της τεχνικής Latent Semantic Analysis (LSA). Ένα αρχείο zip που περιέχει τους μειωμένης διαστατικότητας πίνακες όρων-εγγράφων με την ολιστική προσέγγιση , την προσέγγιση πλέγματος (grid) και συγχωνευμένου πλέγματος (merged grid) είναι διαθέσιμογια ερευνητικούς σκοπούς. Η προσέγγιση έχει δημοσιευτεί στο European Conference on Artificial Intelligence. Η χρήση των δεδομένων καλείται να συνοδεύεται από αναφορά στην δημοσίευση. Το διαθέσιμο σύνολο των δεδομένων από εδώ αποτελεί υπερσύνολο των δεδομένων που αναφέρονται στην δημοσίευση.

Katia Lida Kermanidis, Panagiotis Pandis, Costas Boletsis, Dimitra Chasanidou. 2012. LSA for Mining Hidden Information in Action Game Semantics. Proceedings of the 20th European Conference on Artificial Intelligence, 27–31 August 2012, Montpellier, France – Including Prestigious Applications of Artificial Intelligence (PAIS-2012) System Demonstrations Track