Μαθήματα

Υποστηρίζουμε τα παρακάτω μαθήματα στο Τμήμα Πληροφορικής.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Δεν υπάρχουν μαθημάτα

Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή

Διδακτικής της Πληροφορικής

Κοινωνικά και Συνεργατικά Συστήματα

Πολυμέσα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Γραφικά με Υπολογιστές

Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτισμική Πληροφορική

Ανάκτηση Πληροφορίας

Μεταγλωττιστές

Τεχνολογία Λογισμικού

Γλωσσική Τεχνολογία

Τεχνολογίες Ψυχαγωγικού Λογισμικού

Λογικός Προγραμματισμός

Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης

Εικονική Πραγματικότητα

Απανταχού Υπολογίζειν

Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου

Κοινωνικός και Σημασιολογικός Ιστός

Εξόρυξη και Αποθήκες Δεδομένων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  • Σχεδίαση Διάδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή
  • Επεξεργασία και Απεικόνιση Δεδομένων
  • Εξόρυξη Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
  • Προχωρημένα Θέματα Γλωσσικής Τεχνολογίας
  • Κοινωνικά Συνεργατικά Συστήματα
  • Ψυχαγωγικό Λογισμικό
  • Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Εικονικοί Κόσμοι