Διακρίσεις

«CLIO – Collective City Memory», Βραβευθείσα πρόταση στον διεθνή διαγωνισμό «1st International Open Ubiquitous City Challenge («UBI Challenge»)», με πρόσκληση υλοποίησης στο Oulu, Finland το καλοκαίρι 2011.

Website: http://clio.ubioulu.fi