Ανάλυση της γνώμης του ιστού

Η ανάλυση της γνώμης του ιστού (Web Sentiment Analysis) εστιάζει στην αυτόματη αναγνώριση του αισθήματος/άποψης που περιέχεται σε περιεχόμενο κοινωνικών ιστοσελίδων. Η πληθώρα τέτοιου είδους κειμένων επιτρέπει την εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για την ταξινόμησή τους σε κατηγορίες συναισθηματικής πόλωσης (αρνητικό, θετικό, υποκειμενικό, αντικειμενικό κλπ). Το HILab δουλεύει στην εξόρυξη του συναισθήματος από τον κοινωνικό ιστό.

Ανάλυση πολιτικής γνώμης

Οι πολιτικοί, οι αναλυτές, και οι σχεδιαστές πολιτικής καμπάνιας εστιάζουν την στρατηγική τους τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο στο συναίσθημα του ιστού, όπως αυτό εμφανίζεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Το HILab έχει πραγματοποιήσει έρευνα με στόχο

  • την αναγνώριση του πολιτικού συναισθήματος του ιστού πριν και μετά τις ελληνικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαίου 2012, με ανάλυση ελληνικών tweets που δημοσιεύτηκαν λίγες μέρες πριν και λίγες μετά τις εκλογές
  • την μελέτη της ευθυγράμμισης του πραγματικού συναισθήματος και του συναισθήματος που εμφανίζεται στον κοινωνικό ιστό και πώς αυτά επηρεάζουν/επηρεάζονται από ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, όπως οι εκλογές.

Τα σετ δεδομένων είναι διαθέσιμα για ερευνητικούς σκοπούς: Parties before the ElectionsParties after the ElectionsLeaders before the ElectionsLeaders after the Elections.