Η Πληροφορική στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες εστιάζει αφ’ ενός στην εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εξαγωγή, αναπαράσταση και επεξεργασία ανθρωπιστικών και κοινωνικών δεδομένων, όπως αυτά προέρχονται από αντίστοιχες επιστήμες και τέχνες, όπως λ.χ. η Ψυχολογία, η Γλωσσολογία, η Ιστορία, η Αρχαιολογία, η Φιλοσοφία, η Ανθρωπολογία, η Κοινωνιολογία, η Μουσική, οι Καλές και οι Εφαρμοσμένες Τέχνες. Αφ’ ετέρου χρησιμοποιεί μεθοδολογίες των επιστημών αυτών για να προσδώσει στις υπηρεσίες και τα προϊόντα των νέων τεχνολογιών βέλτιστη ποιότητα και ανθρωποκεντρική διάσταση.

Το Εργαστήριο  Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη στις περιοχές της Πολιτιστικής Πληροφορικής, της Μουσικής Πληροφορικής, της Ιστορικής Πληροφορικής, της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, του Ψυχαγωγικού Λογισμικού, των Πολυμέσων, της Εικονικής Πραγματικότητας, της Επεξεργασίας Εικόνας, των Εφαρμογών Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, της Αναπαράστασης και Διαχείρισης Γνώσης, των Συνεργατικών Συστημάτων, του Απανταχού Υπολογίζειν, των Ψηφιακών Μέσων, της Σημασιολογικής Μοντελοποίησης Βιντεοπαιχνιδιών, της Ανάλυσης της Γνώμης του Ιστού (Web Sentiment Analysis) και του Σημασιολογικού και Κοινωνικού Ιστού.

Την Τετάρτη 05/06/2024 η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής Κάτια Κερμανίδου, μίλησε για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τι ρόλο μπορεί να παίξει στις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Κέρκυρας, και παρουσίασε τις δράσεις Τεχνητής Νοημοσύνης στις οποίες εμπλέκεται το Τμήμα Πληροφορικής, στα πλαίσια της εκδήλωσης της Hanson Robotics για την επίσκεψη του Ρομπότ Sophia στην Κέρκυρα.

 

Απονομή Βραβείου Νικόλαου Μπουρμπάκη Έτους 2022 σε δημοσίευση του Εργαστηρίου Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

G. Drakopoulos, E. Kafeza, Ph. Mylonas, H. A. Katheeri, Higher Order Trust Ranking of LinkedIn Accounts with Iterative Matrix Methods, International Journal on Artificial Intelligence Tools (IJAIT), Vol. 31, No. 07, November 2022, https://doi.org/10.1142/S0218213023820018

Website: https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0218213023820018

 Deep Learning for Fake News Detection in a Pairwise Textual Input Schema, Despoina Mouratidis, Maria Nefeli Nikiforos, Katia Lida Kermanidis, Computation 2021, 9(2), 20; doi:10.3390computation9020020

Website: https://www.mdpi.com/journal/computation/awards/1820

Επικοινωνία

26610-87756, 26610-87757

Τμήμα Πληροφορικής

Πλατεία Τσιριγώτη 7, Τ.Κ. 49132, Κέρκυρα

  • Κτίριο «Αρεταίος» (1ος όροφος)
  • Κτίριο «3» (2ος όροφος)