Η Πληροφορική στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες εστιάζει αφ’ ενός στην εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εξαγωγή, αναπαράσταση και επεξεργασία ανθρωπιστικών και κοινωνικών δεδομένων, όπως αυτά προέρχονται από αντίστοιχες επιστήμες και τέχνες, όπως λ.χ. η Ψυχολογία, η Γλωσσολογία, η Ιστορία, η Αρχαιολογία, η Φιλοσοφία, η Ανθρωπολογία, η Κοινωνιολογία, η Μουσική, οι Καλές και οι Εφαρμοσμένες Τέχνες. Αφ’ ετέρου χρησιμοποιεί μεθοδολογίες των επιστημών αυτών για να προσδώσει στις υπηρεσίες και τα προϊόντα των νέων τεχνολογιών βέλτιστη ποιότητα και ανθρωποκεντρική διάσταση.

Το Εργαστήριο  Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη στις περιοχές της Πολιτιστικής Πληροφορικής, της Μουσικής Πληροφορικής, της Ιστορικής Πληροφορικής, της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, του Ψυχαγωγικού Λογισμικού, των Πολυμέσων, της Εικονικής Πραγματικότητας, της Επεξεργασίας Εικόνας, των Εφαρμογών Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, της Αναπαράστασης και Διαχείρισης Γνώσης, των Συνεργατικών Συστημάτων, του Απανταχού Υπολογίζειν, των Ψηφιακών Μέσων, της Σημασιολογικής Μοντελοποίησης Βιντεοπαιχνιδιών, της Ανάλυσης της Γνώμης του Ιστού (Web Sentiment Analysis) και του Σημασιολογικού και Κοινωνικού Ιστού.

Επικοινωνία

26610-87756, 26610-87757

Τμήμα Πληροφορικής

Πλατεία Τσιριγώτη 7, Τ.Κ. 49132, Κέρκυρα

  • Κτίριο «Αρεταίος» (1ος όροφος)
  • Κτίριο «3» (2ος όροφος)